Verbindingsfunctionaris Jurensli Willems

Ik ben een creatief denker en innovator die het leuk vindt om samen met andere professionals zich te buigen over complexe vraagstukken en de ideeën die daaruit voorkomen vervolgens te verwezenlijken.

Werk

Ik werk voor Xtra. Xtra is de moedermaatschappijen van de Haagse Welzijnsorganisaties MOOI, VOOR en ZEBRA, van MEE Zuid-Holland-Noord, van JongLeren (peuterspeelzalen) en van XtraPlus, de werkmaatschappij waar veel van onze dienstverlening op het gebied van Jeugd- en Gezinshulpverlening onder valt. Als programmaleider Onderzoek, Analyse & Ontwikkeling zorg ik voor verbinding tussen alle (strategisch) beleid, projecten en initiatieven die binnen onze werkmaatschappijen ontwikkeld worden op het gebied van kennisontwikkeling. Van workshops voor professionals tot effectmeting van onze diensten.

Verbindingsfunctionaris

Vanuit mijn functie als programmaleider Onderzoek, Analyse & Ontwikkeling ben ik de eerste die de verbinding tot stand kan brengen in de driehoek Praktijk, Onderwijs en Onderzoek. Vandaar dat ik verbindingsfunctionaris ben.

Wij hebben prachtige collega’s met veel passie voor hun vak, maar zij hebben onvoldoende in het vizier wat voor mooie resultaten wij in deze samenwerkingsverbanden bereiken. Als wij nu eens onze verhalen naar hen toe kunnen brengen, zij hierdoor geïnspireerd raken en geënthousiasmeerd worden dan heb ik mijn doel bereikt.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Xtra


Jurensli Willems
J.Willems@xtra.nl