Visiegroep

Elk lid is vertegenwoordigd in de Visiegroep. De visiegroep komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om strategische en financiële onderwerpen te bespreken.

Daarbij zijn de netwerkpartners adviserend voor zover het deze (en andere) ZonMw-subsidie(s) betreft en besluitvormend als het gaat om uitgaven vanuit de ledenfee.

Verslagen

Visiegroepbijeenkomst 13 februari 2024

Visiegroepbijeenkomst 13 november 2023

Visiegroepbijeenkomst 20 juni 2023

Visiegroepbijeenkomst 29 november 2022

Visiegroepbijeenkomst 22 februari 2022

Visiegroepbijeenkomst 2 maart 2021

Visiegroepbijeenkomst 17 november 2020

Documenten

Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024

Bijlage bij Samenwerkingsovereenkomst - Samenwerkingsplan