Samenwerkingspartners

SAMEN is verbinder tussen talrijke initiatieven van leden zelf. Daarnaast vinden we samenwerken met relevante partners binnen en buiten de regio van groot belang. Om dit te borgen, hebben we in onze samenwerkingsovereenkomst vastgelegd dat we tot randvoorwaarden komen voor de samenwerking met de volgende partners.

Andere Werkplaatsen Jeugd

De Werkplaats SAMEN maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. Daarbinnen wisselen we resultaten en producten uit. Ga naar werkplaatsenjeugd.nl voor een overzicht van de Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland.

Andere werkplaatsen regio

Ouders en jongeren kunnen ook te maken krijgen met andere hulpverlening zoals schuldhulpverlening of bijstand. Daarom werken we samen met de Werkplaats Sociaal Domein en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Lumens die ook in onze regio actief zijn.

Landelijke initiatieven

We werken samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het OZJ bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien.

Met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werken we samen om dat wat we leren in de Leernetwerken, landelijk te verspreiden.