Verbindingsfunctionaris Moniek Wagenvoorde

Werk

Mijn naam is Moniek Wagenvoorde en ik werk sinds 2023 als beleidsadviseur Jeugd voor de Regionale Werk Organisatie, een samenwerking tussen 5 gemeenten in Midden Holland. Hierbij houd ik me bezig met het beleid op de jeugdzorg in de regio en de ontwikkelingen die er zijn. Daarnaast ben ik betrokken bij o.a. Mockingbird.

Voordat ik bij de gemeente ben gaan werken, heb ik gewerkt bij diverse zorgaanbieders in verschillende rollen. Zo ben ik ambulant coach geweest, manager en kwaliteitsadviseur. Er gebeurt veel in het (jeugd)zorglandschap, waarbij ik graag een bijdrage lever de zorg zo goed mogelijk neer te zetten voor de jeugdigen en (hun) gezinnen.

Verbindingsfunctionaris

Om dit te kunnen doen is samenwerking van groot belang. Binnen de Werkplaats SAMEN wordt samengewerkt met de aanbieders, jeugdigen, ouders, gemeente en wetenschap. Met deze groep zet ik mij in om de zorg zo goed mogelijk neer te zetten voor hen die het nodig hebben.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je vraag naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Gemeente Gouda

Moniek Wagenvoorde
moniek.wagenvoorde@gouda.nl