Verbindingsfunctionaris Marleen van der Kleijn

Werk

Ik ben Marleen van der Kleijn en werk als projectmanager/beleidsmedewerker bij Enver. Enver biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Midden Holland, Zuid Holland Zuid en Rotterdam.

Vanuit mijn functie houd ik mij voornamelijk bezig met organisatie- en domeinoverstijgende projecten en innovaties. Daarin werk ik veel samen met het onderwijs, andere jeugdhulpaanbieders, GGZ, organisaties voor mensen met een beperking en diverse gemeenten.

Vanuit mijn rol coördineer ik een aantal projecten waarin verbinden, samenwerken en out-of-the-box denken centraal staat. Daarnaast bestaat een deel van mijn werkzaamheden uit monitoring van resultaten en het schrijven van (advies)rapportages. De diversiteit in mijn baan maakt dat ik goed zicht heb op de maatschappelijke ontwikkelingen en beweging die nodig is om passende hulp te kunnen bieden.

Voorafgaand aan mijn huidige functie ben ik werkzaam geweest als jeugdbeschermer en ambulant hulpverlener in (multiprobleem)gezinnen. Het is voor het uitvoeren van mijn huidige taken heel waardevol dat ik het werken als jeugdhulpverlener in de praktijk ervaren heb.

Verbindingsfunctionaris

Als verbindingsfunctionaris wil ik de samenwerking en samenhang tussen organisaties en initiatieven versterken, met als doel betere hulpverlening voor gezinnen

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Enver

Marleen van der Kleijn
marleenvanderkleijn@enver.nl