Verbindingsfunctionaris Judith van Rossum

Jeugdgezondheidszorg biedt basiszorg, gericht op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Daarnaast geven we op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. Dit doen we voor alle kinderen in de volgende 8 gemeenten: Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland en Wassenaar.

Ik werk sinds april 2022 als beleidsadviseur bij de JGZ Zuid-Holland West. Als beleidsadviseur ondersteun ik de teams in het primaire proces en adviseer ik het management en het bestuur. Dat doe ik onder meer door allerlei kennis relevante onderwerpen bruikbaar te maken voor de teams die de kinderen zien. Dit vraagt niet alleen het vertalen van kennis maar ook het implementeren daarvan.

Verbindingsfunctionaris

Ik houd van werken op het snijvlak tussen beleid, praktijk en onderzoek. Kennis ontwikkelen met elkaar in de regio heeft enorm veel meerwaarde. Samen leren, het uitwisselen van ervaringen en als gevolg daarvan het aansluiten als organisaties op elkaar, komt uiteindelijk de zorg voor kinderen en jeugdigen ten goede.

Binnen onze organisatie wil ik kennisontwikkeling steviger op de kaart zetten en verankeren. Dit in afstemming en samenwerking met partners in SAMEN.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

JGZ ZHW

 

 

 

 

 

Judith van Rossum
j.vanrossum@jgzzhw.nl