Verbindingsfunctionaris Jenny Bosman

Ik ben Jenny Bosman, heb een achtergrond in het onderwijs waar ik les heb gegeven in het (V)SO en PO. Daarna heb ik na het volgen van de Master Jeugdstudies bij diverse jeugdhulpregio’s opdrachten uitgevoerd waarbij ik met verschillende thema’s zowel lokaal, regionaal en provinciaal (van jeugd en veiligheid tot aan Kansrijke Start en van Jeugdhulp op School tot de Gelijke Kansen Alliantie) bezig ben geweest.

Werk

Ik ben sinds 1 september 2021 in dienst van de gemeente Leiden en werk als beleidsadviseur Jeugd voor de Leidse Regio. Ik ben als accounthouder betrokken bij de specialistische inkoop voor het segment Jeugdhulp op school en ben daarbij nauw betrokken bij de verbinding tussen Onderwijs en Jeugdhulp. Daarnaast houd ik mij bezig met monitoring met als doel om ons beleid steeds meer te verbinden aan de data.

Verbindingsfunctionaris

De stelselwijziging ligt nu een aantal jaren achter ons maar we zijn met onze partners nog volop in ontwikkeling om de meest passende jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen te bieden in onze regio. Ik wil de informatie die we uit onze monitoring halen en de vraagstukken die naar voren komen vanuit de uitvoering verbinden aan nader onderzoek en vervolgens innovatieve oplossingen.

Meer weten?

Neem contact op met de Jenny, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Gemeente Leiden

Jenny Bosman
j.bosman@leiden.nl