Verbindingsfunctionaris Irene Meijvogel

Werk

Mijn naam is Irene Meijvogel en ik werk als gedragswetenschapper voor de beleidsafdeling van Enver, waarbij ik me vooral bezighoud met het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. Enver biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Midden Holland, Zuid Holland Zuid en Rotterdam. We hebben als organisatie de ambitie om actief bij te dragen aan inhoudelijke ontwikkeling en innovatie op het gebied van Jeugd en Opvoeding.

Ik ben sinds 2012 werkzaam in de jeugdhulpverlening en heb diverse functies en rollen gehad. Zo ben ik begonnen als medewerker toegang bij Bureau Jeugdzorg, heb ik als jeugd- en gezinscoach gewerkt en ben ik als gedragswetenschapper verbonden geweest aan de Rotterdamse wijkteams.

In mijn werk heb ik me steeds afgevraagd hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren, specifiek voor kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie. De problemen waar gezinnen mee te maken zijn complex en moeilijk te doorbreken en ook binnen de jeugdhulpverlening zelf zijn er hardnekkige problemen (bijvoorbeeld de wachtlijsten). De afgelopen jaren heb ik de overstap gemaakt van de praktijk naar beleid om mee te kunnen denken in oplossingen.

Samenwerking en verbinding tussen praktijk, gemeentes, wetenschap, ouders en jongeren is volgens mij cruciaal om te komen tot structurele verbeteringen. Daarom wil ik me graag inzetten voor de Werkplaats SAMEN.

Coördinator praktijkorganisaties

Als coördinator van de praktijkorganisaties kijk ik uit naar het contact met de verschillende organisaties. Ik zal me inzetten om in beeld te brengen wat er in de praktijk leeft en hoe we vanuit de Werkplaats SAMEN kunnen bijdragen aan een antwoord.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Enver

 

 

 

 

 

Irene Meijvogel
irenemeijvogel@enver.nl