Verbindingsfunctionaris Erica Joosse

Werk

Ik werk als Adviseur Jeugd en Maatschappelijk Ondersteuning (JMO) bij de gemeente Den Haag. Als adviseur JMO met aandachtsgebied Jeugdhulp, vorm ik een schakel tussen de uitvoering (wijkteams) en beleid. Ik denk mee en adviseer over uiteenlopende vraagstukken. Daarnaast ondersteun ik bij de concretisering en implementatie van het uitvoeringsbeleid.

Verbindingsfunctionaris

Met veel bevlogenheid zet ik mij in om de kinderen en jongeren in Den Haag gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen praktijk, onderzoek en beleid van belang. Als verbindingsfunctionaris draag ik hieraan bij door het ophalen van signalen uit de praktijk. En anderzijds het verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en innovatieve oplossingen voor de Jeugdhulpverlenging.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris, het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Gemeente Den Haag