Verbindingsfunctionaris Danielle van der Toolen

Werk

Ik, Danielle van der Toolen, ben werkzaam bij integraal team Beter Thuis Zoetermeer als GZ-psycholoog, regiebehandelaar en coördinerend behandelaar. Ik coördineer en voer regie over het zorgproces van de gezinnen, ik geef mede sturing aan de diagnostiek en behandeling, waarbij ik kinderen, jongeren en diens ouders zie voor onderzoek en individuele behandeling ingebed in het integrale zorgaanbod. Ik werk hierin outreachend en nauw samen met verschillende disciplines uit mijn team en ketenpartners. Verder denk ik mee over de ontwikkeling van de integrale teams/integraal werken en ben ik betrokken bij het implementeren van het beleid.

Verbindingsfunctionaris

Ik vind het waardevol een bijdrage te kunnen leveren in een brug slaan tussen onderzoek, praktijk en beleid ter bevordering van de hulpverlening aan gezinnen. Als verbindingsfunctionaris wil ik de samenwerking tussen hulpverleners verbeteren en gefragmenteerde hulp minimaliseren om zo integrale zorg (ook in preventieve zin) in te kunnen zetten waarbij het hele gezin centraal staat.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je vraag naar info@werkplaatssamen.nl.

 

YOUZ


Danielle van der Toolen
d.vandertoolen@youz.nl