Verbindingsfunctionaris Conny van den Berg

Werk

Als Programmaleider Productontwikkeling en Innovatie bij Xtra ben ik verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen tussen de verschillende werkmaatschappijen van onze stichting. Dit zijn Wijkz (brede welzijnsorganisatie), JESS (jeugd en gezinsondersteuning), JongLeren (Voorschoolse Educatie) en MEE ZHN (ondersteuning mensen met een beperking). Verbinden is voor mij een middel voor het aanjagen van innovatie en vernieuwing in onze organisatie. Dat doe ik intern maar waar nodig ook extern met gemeente, onderwijs, kinderopvang en jeugdzorgpartners. Daarnaast ben ik als ketenregisseur preventie en onderwijs voor rondomJou werkzaam. rondomJou is een van de samenwerkingsverbanden die de jeugd- en gezinshulp vormgeeft in Den Haag vanaf 1 januari 2024.

Verbindingsfunctionaris

Onderzoek is mooi maar dat moet de dagelijkse praktijk wel bereiken en ook gevoed worden door wat er gebeurt in gezinnen en in de wijken. Daarom vind ik het fijn om als verbindingsfunctionaris hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Daar waar ik kan stel ik onze medewerkers op de hoogte van wat de werkplaats SAMEN oplevert maar zal ook partners op de hoogte brengen van de opbrengsten van de werkplaats.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je vraag naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Xtra

Conny van den Berg
C.vandenBerg@xtra.nl