Verbindingsfunctionaris Marieke Speet

Werk

Ik ben sinds 2014 als beleidsadviseur verbonden aan de Raad van bestuur van Ipse de Bruggen met als aandachtsgebied kennismanagement en wetenschappelijk onderzoek. Voordat ik in deze functie kwam ben ik gepromoveerd binnen de Academische Werkplaats GOUD, maar naast mijn kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek profiteer ik nog dagelijks van mijn ervaringen die ik heb opgedaan als woonbegeleider van volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Ipse de Bruggen biedt zorg aan 5500 cliƫnten; van jong tot oud, van licht verstandelijk beperkt tot zeer ernstig verstandelijk meervoudig beperkt. Benodigde expertise van medewerkers is dus zeer divers; als beleidsadviseur denk ik onder andere mee hoe we op een slimme manier kunnen organiseren dat we op de relevante terreinen ontwikkelingen goed volgen, medewerkers de juiste kennis en kunde hebben om hun werk goed te kunnen doen en we hun expertise optimaal kunnen benutten.

Verbindingsfunctionaris

Binnen het organisatieonderdeel Kind en Jeugd zijn we met andere partners op zoek naar hoe we zo goed mogelijk integraal kunnen samenwerken en daadwerkelijk het kind en het (kwetsbare) gezin erom heen centraal kunnen zetten. In deze zoektocht is het van belang te leren van elkaar; op een slimme manier kennis en ervaringen te delen en te bundelen en samen door te ontwikkelen. Maar ook samen te leren van de stap erna: het implementeren van nieuwe kennis in de praktijk. Dit wordt nogal eens onderschat is mijn indruk.

Vaak gaat de aandacht naar het ontwikkelen van nieuwe kennis, nieuwe instrumenten en nieuwe methodieken. Maar besteden we ook voldoende aandacht aan implementatie in de dagelijkse praktijk en benutten we daarbij beschikbare kennis over implementatie? Daar zou ik me graag voor willen inzetten met partners in de Werkplaats SAMEN.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coƶrdinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Ipse de Bruggen