Verbindingsfunctionaris Judith Wouters

Werk

Ik werk als adviseur Jeugd en Maatschappelijk Ondersteuning (JMO) bij de gemeente Den Haag. Als adviseur JMO met aandachtsgebied Jeugdhulp, vorm ik een schakel tussen de uitvoering (wijkteams) en beleid/bestuur. Zo adviseer ik management en beleid wat betreft Jeugdhulp. Daarnaast draag ik zorg voor de implementatie van beleid in de wijkteams.

Verbindingsfunctionaris

Er is de afgelopen jaren veel veranderd binnen de Jeugdhulpverlening. De stelselwijziging brengt veel uitdagingen met zich mee die vragen om innovatieve oplossingen. Als verbindingsfunctionaris draag ik hieraan bij. Ik wil graag dat jeugdigen en gezinnen met problemen goede hulp krijgen. Dat kan mijns inziens alleen als hulpverleners ervaren beter en makkelijker hun werk te kunnen doen. Dit vraagt, vooral in tijden van veranderingen en uitdagingen, om innovatieve oplossingen.

Meer weten?

Neem contact op met de innovatiefunctionaris, het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Gemeente Den Haag


Judith Wouters
Judith.Wouters@denhaag.nl