Verbindingsfunctionaris Henrique Sachse

Werk

Henrique Sachse werkt als vertrouwensarts bij Veilig Thuis Hollands Midden.

Verbindingsfunctionaris

"Bij Veilig Thuis gaat het om veiligheid en het aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe we dat doen, hoe effectief het is en hoe we onze diensten verder kunnen verbeteren en innoveren, zijn vragen die ik graag aan de Werkplaats SAMEN stel. De Werkplaats SAMEN kan helpen bij de verdere ontwikkeling in samenwerking met nadere ketenpartners."
Als verbindingsfunctionaris wil Henrique bereiken dat het vanzelfsprekend wordt dat we ‘Best practices’ (laten) onderzoeken en pilots uitvoeren bij innovatieve ideeën. Dus een mindset voor onderzoek realiseren binnen de organisatie!

Meer weten?

Neem contact op met de verbidingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Veilig Thuis Hollands Midden


Henrique Sachse
HSachse@veiligthuishm.nl