Verbindingsfunctionaris Chris Kuiper

Ik ben van oorsprong ergotherapeut en heb ervaring met velerlei vraagstukken op het gebied van (humanisering van) zorg en onderwijs: cliëntgerichtheid, participatie, kwaliteitszorg en kwalitatief onderzoek. Ik ben projectleider van diverse projecten in het kader van de transformatie jeugdzorg en de invoering van het passend onderwijs; getrouwd met Jopie. We hebben drie volwassen dochters. Ik houd van mijn gezin, mijn werk, lezen, beeldhouwen en tuinieren.

Werk

Ik werk bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs onderdeel van iHUB en bij de Hogeschool Leiden. Op beide werkplekken houd ik me bezig met onderzoek en innovatie.

Verbindingsfunctionaris

Er gaat een hoop goed in Nederland. Steeds meer jongeren gaan van school met een diploma. Jeugdcriminaliteit daalt. Na jaren van jeugdwerkloosheid hebben nu meer jongeren werk. Toch blijven er maatschappelijke vraagstukken die een uitdaging vormen en onze aandacht vragen. Vragen waarop we geen kant-en-klare antwoorden uit de kast kunnen trekken. De hulpvraag groeit. Daar willen we iets aan doen. Want ieder kind, iedere jongere en iedere ouder verdient een plek in de samenleving en een goede toekomst. Daar wil ik (als medewerker van Horizon /iHUB en de Hogeschool Leiden) graag wat aan doen, en deze rol ondersteunt dat.

Ik vind het belangrijk dat vragen uit de praktijk geagendeerd worden voor het onderwijs (onze nieuwe collega’s) voor het onderzoek (goed onderbouwde antwoorden zoeken) als leiden tot verandering. Als verbindingsfunctionaris wil ik graag helpen met enerzijds agenderen van relevante vragen (met nadruk op de vragen van jongeren en hun ouders en professionals), en anderzijds bijdragen aan oplossingsrichtingen.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

Horizon - jeugdzorg en onderwijs