Verbindingsfunctionaris Carolien de Groot

Ik ben oprichter en directeur-bestuurder van JES Rijnland. JES is een maatschappelijke organisatie die verschillende programma’s en projecten uitvoert om de kansengelijkheid van kinderen en jongeren te vergroten.

Verbindingsfunctionaris

Ik heb mij aangeboden als verbindingsfunctionaris omdat ik het belangrijk vind om vanuit onze invalshoek te kijken hoe we nieuwe programma’s en samenwerkingsvormen kunnen bouwen om te zorgen dat kinderen de kansen krijgen die zij verdienen. Daarbij gaat het wat ons betreft over samenwerking tussen verschillende domeinen. Zoals zorg, onderwijs en welzijn. Wij zijn opgetogen over het netwerk binnen de Werkplaats SAMEN omdat wij met voeten in ‘de preventieve klei staan’ en de werkplaats veel kennis op hoog niveau heeft.

Graag zou ik onze krachten bundelen door samen te experimenteren en te reflecteren op wat werkt in de praktijk.

Meer weten?

Neem contact op met de verbindingsfunctionaris of het coördinatieteam, of stuur je bericht naar info@werkplaatssamen.nl.

 

JES Rijnland


Carolien de Groot
C.deGroot@jesrijnland.nl