Verbindingsfunctionarissen

Verbindingsfunctionarissen

De verbindingsfunctionarissen maken onderdeel uit van de Verbindingsgroep en hebben de taak om de impact van de producten en leernetwerk SAMEN te vergroten. Meer weten over de 'Verbindingsgroep', ga naar het tabblad 'Verbindingsgroep'.

Wil je weten wat verbindingsfunctionarissen doen, klik dan op het tabblad 'Wat een verbindingsfunctionaris doet'.

Meer weten over de verbindingsfunctionaris? Klik op de foto!

 

Wat een Verbindingsfunctionaris doet

Hij of zij is het aanspreekpunt om de wensen op het gebied van (delen van) kennis en innovatie op te halen, denkt mee bij de programmering van SAMEN en vormt het verspreidingskanaal voor binnen SAMEN ontwikkelde producten. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door een lijnverantwoordelijke en een communicatieadviseur.

De verbindingsfunctionaris heeft affiniteit met onderzoek, is ondernemend en kan goed verbindingen leggen. Tussen organisaties maar ook tussen onderzoek en praktijk. De taken die de verbindingsfunctionaris heeft:

  • Ophalen van kennisvragen
  • Delen van innovatie binnen organisatie met verbindingsgroep
  • Deelnemen aan de verbindingsgroep
  • Implementeert (kennis)producten van SAMEN bij de eigen organisatie
  • Aanspreekpunt voor het coördinatieteam

Verbindingsgroep

De verbindingsgroep bestaat uit verbindingsfunctionarissen, afgevaardigden van de leden van SAMEN, en zij hebben de taak om de impact van de producten en leernetwerk SAMEN te vergroten. Hier worden verbindingen gelegd tussen de verschillende activiteiten binnen SAMEN. Het is dé plek waar de leerlessen over de zorg voor jeugd worden gedeeld en opgehaald.

De verbindingsfunctionarissen komen twee maal per jaar bijeen om kennisvragen te (her)formuleren en de implementatie van kennisproducten te bespreken. Zo vindt wat geleerd en ontwikkeld wordt binnen de Leernetwerken en de projecten van SAMEN een weg naar de organisaties in de zorg voor jeugd.

Bijeenkomsten

Factsheet bijeenkomst Verbindingsgroep 19 april 2022

Factsheet bijeenkomst Verbindingsgroep 20 januari 2022

Factsheet bijeenkomst Verbindingsgroep 20 jan 2022

Factsheet bijeenkomst Verbindingsgroep 12 okt 2021

Factsheet bijeenkomst Verbindingsgroep 25 mei 2021

Factsheet bijeenkomst Verbindingsgroep 1 dec 2020

 

 


Henrique Sachse
Veilig Thuis HM
e HSachse@veiligthuishm.nl

Erica Joosse
Gemeente Den Haag
e Erica.Joosse@denhaag.nl

Lianne Knoben
Cardea
e L.Knoben@cardea.nl

Tamara Bos
De Haagse Hogeschool
e t.bos@hhs.nl


Chris Kuiper
Horizon
e Chris.Kuiper@horizon.eu

Carolien de Groot
JES Rijnland
e C.deGroot@jesrijnland.nl

Danielle van der Toolen
Youz
e D.vanderToolen@youz.nl


Stichting Xtra

Marieke Speet
Ipse de Bruggen
e marieke.speet@
ipsedebruggen.nl

Marleen van der Kleijn
Enver
e marleenvanderkleijn@enver.nl

Nienke Terpstra
GGD HM
e NTerpstra@ggdhm.nl

Judith van Rossum
JGZ ZHW
e j.vanrossum@jgzzhw.nl

Jeugdbescherming west

Zoë Bos
Gemeente Gouda
e zoe.bos@gouda.nl

Jenny Bosman
Holland Rijnland
e j.bosman@leiden.nl

GGZ Rivierduinen

Lisette Orij
Hogeschool Leiden
e ory.l@hsleiden.nl