Partners van SAMEN

SAMEN is een regio dekkend netwerk waarin partijen uit de sectoren onderzoek, beleid, onderwijs, praktijk en gezinnen worden samengebracht. Door gezamenlijk te onderzoeken, verbeteren we de praktijk en de opgedane kennis en ervaringen worden voor het onderwijs benut.

Ook stimuleren we partnerschap door af te stemmen, te delen en te bundelen. Zo versterken we het leren van elkaar binnen en buiten de leernetwerken en werken we samen aan de verdere verbetering van de zorg voor jeugd

Bij SAMEN zijn de volgende partijen betrokken:

Jeugdformaat

Voor de contactpersonen per organisatie ga je naar de pagina van de verbindingsfunctionarissen.

Lidmaatschap SAMEN

De leden van SAMEN zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de periode 2021-2024. In het samenwerkingsplan, bijlage van de overeenkomst, zijn afspraken vastgelegd rondom financiering, beƫindiging en starten van lidmaatschap, besluitvorming, intellectual property en aansprakelijkheid.

Deelname aan bijeenkomsten (niet-) leden

Leden van SAMEN kunnen onbeperkt deelnemen aan activiteiten van SAMEN, zoals symposia en workshops waarbij kennis opgedaan binnen de werkplaats wordt verspreid. Deze bijeenkomsten zijn ook vrij toegankelijk voor niet-leden, bij een maximum aantal deelnemers krijgen leden voorrang. Vervolgens worden aanmeldingen op volgorde van aanmelden verwerkt.

Deelname leernetwerken (niet-) leden

Hierin hebben de bijeenkomsten van onze leernetwerken een bijzondere positie. Binnen onze leernetwerken gaan deelnemers een langdurige, duurzame relatie met elkaar aan om complexe vraagstukken binnen de zorg voor jeugd op te pakken. Vandaar dat je in principe eerst lid moet zijn van SAMEN voordat je je kunt aansluiten. De lessen die we binnen de leernetwerken opdoen, worden tijdens onze jaarconferentie gedeeld. Dus wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en kom naar onze jaarconferentie (zie Agenda).

Mocht je lid willen worden van SAMEN om deel te kunnen nemen aan (een van) onze leernetwerken, neem dan contact met ons op.