Partners van SAMEN

SAMEN is een regio dekkend netwerk waarin partijen uit de sectoren onderzoek, beleid, onderwijs, praktijk en gezinnen worden samengebracht. Door gezamenlijk te onderzoeken, verbeteren we de praktijk en de opgedane kennis en ervaringen worden voor het onderwijs benut.

Ook stimuleren we partnerschap door af te stemmen, te delen en te bundelen. Zo versterken we het leren van elkaar binnen en buiten de leernetwerken en werken we samen aan de verdere verbetering van de zorg voor jeugd

Bij SAMEN zijn de volgende partijen betrokken:

Jeugdformaat

Voor de contactpersonen per organisatie ga je naar de pagina van de verbindingsfunctionarissen.

Lidmaatschap SAMEN

De leden van SAMEN zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de periode 2021-2024. In het samenwerkingsplan, bijlage van de overeenkomst, zijn afspraken vastgelegd rondom financiering, beƫindiging en starten van lidmaatschap, besluitvorming, intellectual property en aansprakelijkheid.