Onze Werkplaats

Transformatiedoelen

Het Rijk heeft richting gegeven aan de transformatie van de zorg voor jeugd met vijf transformatiedoelen (lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid):

  1. Ruimte voor professionals
  2. Integrale hulp
  3. Preventie & Eigen kracht
  4. Normaliseren
  5. Juiste hulp op maat

Organisatie SAMEN

SAMEN is georganiseerd naar deze transformatiedoelen. Dit doen we door binnen de kaders van de transformatiedoelen thema’s te formuleren. Deze thema’s ontstaan binnen de Werkplaats: een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap met afgevaardigden uit onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs en gezinnen. De verschillende thema’s hebben elk een eigen trekker en plan van aanpak en worden uitgediept door zowel bottom-up als top-down onderzoeksvragen op te halen. Deze onderzoeksvragen ontstaan ook buiten deze leernetwerken en themagroepen vanuit ervaringen en/of vragen van leden van SAMEN in combinatie met een mogelijke subsidie. De Werkplaats SAMEN weet wat er speelt en legt dan snel verbindingen om een projectplan op te stellen en in te dienen. Binnen de projecten worden deze onderzoeksvragen uitgevoerd. Lees op de pagina lopende projecten over de kenmerken van een SAMEN-project onder het gelijknamige tabblad.

Binnen onze werkplaats:

  • worden vragen opgehaald;
  • wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen in de jeugdsector;
  • wordt de voortgang van SAMEN-projecten gedeeld;
  • en worden activiteiten rondom kennisdeling en implementatie georganiseerd.

Zo beïnvloeden en versterken we SAMEN in de zorg voor jeugd.

Aansturing

Het coördinatieteam stuurt de Werkplaats SAMEN aan. Dit team onderhoudt het netwerk en gaat nieuwe verbindingen aan tussen organisaties en tussen kennis en ideeën. Ook identificeert en faciliteert het team subsidiekansen. De visiegroep, bestaande uit een selectie van managers en bestuurders uit participerende organisaties van SAMEN, bepaalt gezamenlijk de strategie. De verbindingsgroep ten slotte, bestaat uit verbindingsfunctionarissen, themagroepen, leernetwerken en projectleiders en heeft als doel het uitwisselen en ophalen van kennis- en innovatievraagstukken. De verbindingsfunctionarissen hebben de taak om de impact van de producten en leernetwerk SAMEN te vergroten.

Bekijk hier een grote versie van de structuur SAMEN.