Missie en visie

Missie

Als Werkplaats SAMEN willen we bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. Dit door als kennis- en innovatienetwerk een duurzame leerstructuur te ontwikkelen voor een betere zorg voor jeugd.

We benutten bestaande kennis, ontwikkelen nieuwe en verspreiden en implementeren deze. Hiermee versterkt SAMEN de samenwerking tussen domeinen en dragen we bij aan de opleiding van (toekomstige) professionals.

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat gedragen oplossingen alleen gevonden worden als de stem van gezinnen, beleid, praktijk, hogescholen en onderzoek actief bijdragen aan onderzoeken. Vandaar dat we continue bezig zijn onze leerstructuur als kennis- en innovatienetwerk duurzaam te versterken en uit te breiden met regionale en landelijke initiatieven en netwerken uit het sociaal domein.

Problemen van jongeren staan immers zelden op zichzelf en hebben vaak hun oorsprong en oplossing in gezins- of omgevingsfactoren. Uitgangspunten voor de leerstructuur zijn investeren in een sociale omgeving waar opvoedproblemen als ‘normaal’ worden gezien; waar ouders, jongeren en sociale omgeving elkaar in alledaagse vraagstukken helpen; en waar integrale professionele zorg voor de jeugd indien nodig beschikbaar is.