Hoe SAMEN werkt

In onderstaande organogram is de structuur van SAMEN weergegeven. Daarna gaan we kort in op de leerstructuur van onze werkplaats.

Leerstructuur

We vinden zowel bottom-up als top down werken belangrijk, vandaar dat we ons binnen de ontwikkellijnen georganiseerd hebben in leernetwerken. Onze leernetwerken zijn samenwerkingsverbanden van 5 tot 20 personen (toekomstige) praktijkprofessionals, (ouders/ verzorgers van) jeugd, gemeenteambtenaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van onderwijs.

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het oppakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociale domein. Kijk op de pagina Activiteiten om te zien welke leernetwerken momenteel actief zijn.