Daarom SAMEN

Gemeenten

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Wij noemen dit de transformatie van de jeugdhulp. Hiermee is de zorg voor jeugd dichter bij jeugdigen georganiseerd wat van organisaties vraagt (nauwer) met elkaar samen te werken. Zo ontstaat de mogelijkheid de zorg voor jeugd op maat aan te bieden in samenhang met verschillende organisaties en het eigen netwerk. Dit doen we door samen te werken bij het ontwikkelen, bundelen en delen van kennis voor betere zorg voor alle gezinnen.

Doel

Ons doel is om dé regionale netwerkorganisatie te zijn voor innovatie in de zorg voor jeugd in de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. SAMEN is er voor ouders, kinderen, jongeren, (toekomstige) hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers en samen concentreren we ons op de transformatie van de zorg voor jeugd en gezinnen.

Netwerkorganisatie

SAMEN is een netwerkorganisatie (wij noemen dit een Werkplaats) die werkt in de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. Wij ontwikkelen kennis en benutten deze en bestaande kennis maximaal door:

  • onderzoeksactiviteiten naar de jeugdsector om deze te versterken en te verankeren;
  • scholing en workshops te verzorgen;
  • (wetenschappelijke) kennis te verspreiden;
  • en ouders en jeugdigen, beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs te verbinden.

Voor het Epidemiologisch bulletin 3 heeft SAMEN in samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland een artikel geschreven: Academische werkplaatsen in de praktijk. Daarin zijn vier praktijkvoorbeelden gegeven in onze regio. Hierin komt de academische werkplaats als netwerkorganisatie naar voren als passend antwoord op problemen en vraagstukken waarbij een groot aantal partijen is betrokken.