Werkconferentie SAMEN VERDER: Leren & implementeren

De Werkconferentie vormde het sluitstuk van de ledenraadpleging voor onze aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren en vormt het startpunt van de Leernetwerken (LNW’en) medio 2020. Met SAMEN VERDER willen we relevante maatschappelijke vraagstukken oppakken en het toepassen van kennis en innovaties in de zorg voor jeugd bevorderen. Dit door kennis en expertise van praktijkpartners (binnen jeugd en het brede sociaal domein), gemeenten, onderzoeksinstellingen, hogescholen en gezinnen te verbinden. Zo benutten we bestaande kennis nog beter en ontwikkelen we nieuwe best practices.

In de LNW’en met de door leden gekozen thema’s Integraal werken, Normaliseren en Kwetsbare gezinnen hebben we tijdens de Werkconferentie op 19 november 2019 op de Haagse Hogeschool gewerkt aan de veranderagenda’s. De LNW’en werden geleid door Curium (Integraal werken), De Haagse Hogeschool (Normaliseren) en Hogeschool Leiden (Kwetsbare gezinnen). Aan elk LNW werd gewerkt met praktijkprofessionals, (ouders van) jeugd, gemeenteambtenaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van onderwijs. Terwijl wij aan het werk waren, werden we geadviseerd door adviesraden bestaande uit (ouders van) jongeren, experts op het gebied van leren en implementeren en afgevaardigden van regionale en landelijke initiatieven.

Met SAMEN VERDER: Leren & implementeren willen we regionale samenwerking rondom maatschappelijke vraagstukken verder stimuleren. Vandaar dat we meedoen met het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 (RKJ) van ZonMw. Het programma RKJ richt zich op:

  • Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
  • Stimulering integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
  • Verspreiding van kennis binnen en buiten de regio bevorderen.

Alle informatie rondom de aanvraag kun je hier raadplegen. In de week van 16 maart horen we of onze subsidieaanvraag gehonoreerd is.

Geplaatst in Nieuws.