Wat verstaan we onder ongewenst contactverlies en complexe scheiding? Een eerste stap

Ook deze bijeenkomst op 6 april jl. van het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties staan uitwisseling en kennismaking van de verschillende perspectieven en het ontwikkelen van een gedeelde taal centraal.

Voor de uitwisseling van en kennismaking met de verschillende deelnemers in het leernetwerk, is een leernetwerk-kwartiertje ingesteld, waarin bij toerbeurt deelnemers een presentatie geven over het eigen werk. Deze bijeenkomst werd dit verzorgd door Arzu Sinan vanuit de Rechtbank Den Haag. Zij vertelde over de route van het uniform hulpaanbod en de procedure gezamenlijke toegang ouders.

Met het ontwikkelen van een gedeelde taal is deze bijeenkomst een begin mee gemaakt door stil te staan bij de begrippen (ongewenst) contactverlies en complexe scheiding(sproblematiek). Wat verstaan we hieronder en welke overwegingen hebben wij hierbij?

In de factsheet van deze bijeenkomst hebben we dat bij elkaar gezet.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst Kind & Complexe Ouderrelaties d.d. 6 april 23

De volgende bijeenkomst is 3 juli. Ook bijwonen? Meld je aan!

Geplaatst in Nieuws, Scheiding.