Als (ouder/verzorger van) jeugd

Als ouders en jongeren met ervaring in Jeugdhulp weet je als geen ander wat goed werkt en wat niet. Of wat er nodig is om een probleem aan te pakken. Die kant werd tot nu toe niet altijd meegenomen bij het bedenken van verbeteringen in de zorg voor jeugd. Dat verandert nu. Daarom is het heel belangrijk dat ervaringskennis meegenomen wordt, zodat we van elkaar kunnen leren en de best werkende oplossingen kunnen bedenken. Vandaar dat SAMEN het Netwerk ervaringsdeskundigen onderdeel heeft gemaakt van de structuur (zie ook Hoe SAMEN werkt).

Netwerk ervaringsdeskundigen

Het Netwerk ervaringsdeskundigen bestaat uit ouders en jongeren die ervaring hebben in de zorg voor jeugd. Dit netwerk adviseert de Werkplaats SAMEN op inhoudelijke onderwerpen en over de werkvormen die we inzetten voor het benutten van ervaringskennis.

Om ervoor te zorgen dat we onze doelen bereiken hebben we afspraken gemaakt met coördinatoren van cliëntraden (ouders en jongeren) van zorgorganisaties in onze regio en met ExpEx, getrainde jongeren met ervaring in de jeugdhulp. ExpEx is bovendien medeondertekenaar van onze samenwerkingsovereenkomst.

Ouders en jongeren doen mee in elk Leernetwerk. Ook in de andere overlegstructuren zoals de Visiegroep en de Verbindingsgroep wordt structureel samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Bovendien werken met gezinnen aan de pijler 'Samenwerken met gezinnen' zodat de input van gezinnen een gelijkwaardige plek heeft bij het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovaties. Bekijk ook onze pagina Samenwerken met gezinnen.

In onderstaand filmpje vertelt Patricia hoe zij en (de leden van) SAMEN voor elkaar van betekenis zijn.

Wil je weten wat SAMEN en jij voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact met ons op.