Als gemeenteambtenaar

Gemeenten hebben een belangrijke taak in de zorg voor jeugd. Jij als ambtenaar bij de gemeente hebt een belangrijke taak in het vormgeven en invullen van deze zorg.

Naast dat gemeenten actieve inbreng hebben in de leernetwerken, zijn de coördinerende gemeenten van onze regio's samengebracht in het Netwerk gemeenten. Dit netwerk maakt onderdeel uit van de structuur van SAMEN (zie ook de pagina Hoe SAMEN werkt). Voor meer informatie over dit netwerk, neem je contact op met onze coördinator Samenwerken met gemeenten.

Door binnen de Werkplaats SAMEN te werken met verschillende disciplines en andere gemeenten, krijg je inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van beleid. Bovendien denk je mee over waar onderzoek naar gedaan wordt. Deze kennis kan het beleid versterken en draagt bij aan betere zorg voor de jeugd.

In dit filmpje vertelt Priscilla Stikkolorum (gemeente Rijswijk) wat SAMEN voor jou als gemeenteambtenaar kan betekenen. Wil je weten wat SAMEN en jij voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact met ons op.