Als docent of lector

Via de Werkplaats SAMEN blijf je als onderwijs nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de praktijk. Door aangesloten te zijn, maak je gebruik van een extra manier om op de hoogte te blijven van de regionale ontwikkelingen rondom de zorg voor jeugd.

Netwerk opleiders

Het Netwerk opleiders maakt onderdeel uit van de structuur van SAMEN (zie ook de pagina Hoe SAMEN werkt) en bestaat uit afgevaardigden van docenten van hogescholen betrokken bij het uitstroomprofiel ‘Jeugd’ van de Bachelor of Social Work, Leernetwerktrekkers, ervaringsdeskundige(n) en de verbindend coördinator.

Dit netwerk vertaalt kennisproducten naar de opleidingsagenda van het betreffende Leernetwerk. De opleidingsagenda heeft als doel aankomende hulpverleners zo goed mogelijk op te leiden zodat zij de nieuwe werkwijzen onder de knie krijgen. Hiermee worden de resultaten en kennis ingebed in de (toekomstige) praktijk.

Het netwerk wisselt van samenstelling naargelang vanuit welk Leernetwerk het kennisproduct afkomstig is. Lees meer op de website van Hogeschool Leiden of neem contact op met het coördinatieteam.

Astrid Scholten, Directeur faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie, vertelt in onderstaand filmpje wat lidmaatschap van SAMEN voor Hogeschool Leiden betekent.

Meer lezen over het project Samen-Werken, Samen-Leren doe je via www.werkplaatssamen.nl. Wil je weten wat SAMEN en jij voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact met ons op.