Wat kan SAMEN voor mij doen

Binnen de Werkplaats SAMEN zijn de lijnen kort. Dat biedt ook mogelijkheid snel in te spelen op actuele vraagstukken. Door dit vraagstuk in gezamenlijkheid vanuit de disciplines beleid, onderwijs, onderzoek, praktijk en jeugdigen zelf aan te pakken, wordt de beste oplossing gevonden.

In de video hieronder van ZonMw lichten drie werkplaatsen toe hoe de samenwerking tussen beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek er in de praktijk uit ziet.

Hier lees je wat SAMEN en jij voor elkaar kunnen betekenen: