Ontwikkellijn Samenwerken met gezinnen

Ouders en jongeren weten als geen ander wat goed werkt en wat nodig is om een probleem aan te pakken. Toch bleek het moeilijk te zijn input van gezinnen een gelijkwaardige plek te geven bij het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovaties. Vandaar dat wij met gezinnen werken aan de pijler 'Samenwerken met gezinnen' in de Werkplaats SAMEN. Wij hebben als doel voor de samenwerkingsperiode 2021-2024:

Structurele betrokkenheid van ouders en jongeren bij alle niveaus van SAMEN

We hebben deze opdracht bij een van onze coördinatoren belegd. Zo organiseert de coördinator samen met het Leernetwerk Integraal Werken een bijeenkomst over het samenwerken met gezinnen. Ook stelt de coördinator 'Samenwerken met gezinnen' jaarlijks doelen en acties op om de samenwerking met ouders en jeugdigen te verbeteren. Wil je weten wat de doelen van dit jaar zijn, neem dan contact op met de coördinator: Sanne Dierick.

Netwerk ervaringsdeskundigen

Om ervoor te zorgen dat we onze doelen bereiken zijn we het netwerk ervaringsdeskundigen gestart. Dit netwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen uit cliëntraden (pleegouders, ouders en jongeren) van onze partners en ExpEx - Experienced Experts -, getrainde jongeren met ervaring in de jeugdhulp.

Het netwerk adviseert de Werkplaats op inhoudelijke onderwerpen en over de werkvormen die we inzetten voor het benutten van ervaringskennis. Zo hebben we de ervaringsdeskundigen gevraagd hoe wij hen structureel bij SAMEN kunnen betrekken. Ook hebben we gezinnen gevraagd wat hun ambities zijn omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN. Het resultaat hiervan is gevat in factsheets die je hiernaast treft onder het kopje 'Factsheets'.

Ouders en jongeren doen mee in elk leernetwerk. We hebben daarvoor een formele samenwerkingsrelatie met de ExpEx. Ook in de andere overlegstructuren zoals de visiegroep en de verbindingsgroep wordt structureel samengewerkt met ervaringsdeskundigen.

Vinden van ouders en gezinnen

Een van de manieren waarop we ouders en jongeren makkelijker te kunnen betrekken bij SAMEN is door de vindbaarheid te vergroten. In deze kaart tref je daarom de cliëntraden van de partners van SAMEN.

Hieraan bouwen we continue. Dus zie je dat we nog gegevens missen, wil je een van de raden benaderen, sparren over aan welke raad of raden je je vraag kunt stellen of heb je een andere vraag over (het betrekken van) ervaringskennis? Neem contact met ons op via: info@werkplaatssamen.nl.

Aanvullingen

Onze kaart breiden we continue uit. Stuur jouw aanvullingen naar: info@werkplaatssamen.nl.

Leernetwerk Vaders

Wil je meepraten- en denken over vaderschap? Dat kan in Leernetwerk Vaders!