Ontwikkellijn Leren & implementeren

Partners van de Werkplaats SAMEN werken aan de volgende doelstelling:

We zorgen dat wat we leren en ontwikkelen in onze leernetwerken een weg vindt naar betrokkenen in de zorg voor jeugd

Wij werken aan deze ambitie in ons project Leren & implementeren.

Leernetwerken

Om dit te bereiken voeren we een overkoepelend ontwerpgericht onderzoek uit, gericht op het ontwikkelen van handvatten om meer en beter te ‘leren (en) implementeren’. De Leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken vormen in dit project onze proeftuinen.

In deze leernetwerken worden maatschappelijke vraagstukken opgepakt in het brede sociale domein. Met 5 tot 20 personen wordt vanuit verschillende perspectieven zoals gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten samengewerkt. Ieders kennis en ervaring wordt benut in een leernetwerk.

In leernetwerken wordt doelgericht gewerkt met drie agenda’s: de veranderagenda (ontwikkelen best practices), de opleidingsagenda (vertalen van nieuwe kennis naar het handelen van professionals) en de onderzoeksagenda. Ga voor meer informatie over de leernetwerken naar een leernetwerk van jouw keuze.

Samen delen en leren

De resultaten en leerlessen uit de leernetwerken en onderzoeksprojecten vindt via verschillende activiteiten zoals workshops, symposia en de jaarconferentie een weg naar de praktijk. Leden kunnen gratis deze bijeenkomsten bijwonen. Buiten de bijeenkomsten van de leernetwerken, zijn deze ook vrij toegankelijk voor niet-leden, bij een maximum aantal deelnemers krijgen leden voorrang.

Daarnaast benutten we de opgebouwde leerstructuur om de impact van de kennisproducten van SAMEN te maximaliseren. Kijk hier hoe onze leerstructuur opgebouwd is en wie zijn aangesloten bij SAMEN. Ben jij op zoek naar de contactpersoon binnen jouw organisatie, raadpleeg dan deze pagina.

Volgende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

We zorgen dat wat we leren en ontwikkelen in onze leernetwerken een weg vindt naar betrokkenen in de zorg voor jeugd

Beleidsmedewerker Priscilla Stikkolorum: ‘Je creëert draagvlak als je samen onderzoekt wat werkt'

Framework Leren en implementeren in samenwerkingsverbanden in de zorg voor jeugd

Programmaleider Suzan van der Pas van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden over continuïteit

Factsheet Hoe Leernetwerken werken