Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen

Partners van de Werkplaats SAMEN werken aan de volgende ambitie:

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken

Met alle activiteiten binnen de Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen, zoals onderzoeksprojecten en leernetwerken, werken wij aan deze ambitie.

Leernetwerken en onderzoeksprojecten

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we in leernetwerken van 5 tot 20 personen samen met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten. Ieders kennis en ervaring wordt benut in een leernetwerk.

In het leernetwerk werken we doelgericht met drie agenda’s: de veranderagenda (ontwikkelen best practices), de opleidingsagenda (vertalen van nieuwe kennis naar het handelen van professionals) en de onderzoeksagenda. De laatste agenda vormt de basis voor de onderzoeksprojecten. Hiervoor zoeken we aanvullende financiering, meestal via ZonMw. In een onderzoeksproject verdiepen we bestaande kennis en vullen kennishiaten aan. Lees hieronder meer over ons leernetwerk, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten.

Samen delen en leren

De resultaten en leerlessen uit de leernetwerken en onderzoeksprojecten vindt via verschillende activiteiten zoals workshops, symposia en de jaarconferentie een weg naar de praktijk. Leden kunnen gratis deze bijeenkomsten bijwonen. Buiten de bijeenkomsten van de leernetwerken, zijn deze ook vrij toegankelijk voor niet-leden, bij een maximum aantal deelnemers krijgen leden voorrang.

Daarnaast benutten we de opgebouwde leerstructuur om de impact van de kennisproducten van SAMEN te maximaliseren. Kijk hier hoe onze leerstructuur opgebouwd is en wie zijn aangesloten bij SAMEN. Ben jij op zoek naar de contactpersoon binnen jouw organisatie, raadpleeg dan deze pagina.

Volgende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken

Medisch antropoloog Nienke Slagboom onderzocht hoe je intergenerationele problemen verandert

Naar een gedeelde taal

Leernetwerktrekker Ruth Spijkerboer actieonderzoek

Doorbreken van intergenerationele problematiek bij kwetsbare gezinnen