Ontwikkellijn Kindermishandeling

Partners van de Werkplaats SAMEN werken aan de volgende ambitie:

Leren omgaan met onzekerheden en risico in het werk van jeugdhulp- en bescherming

Met activiteiten zoals Leernetwerken en onderzoeksprojecten, werken wij aan deze ambitie.

Levenslange gevolgen

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn heel schadelijk voor het kind in ontwikkeling en heeft levenslange gevolgen. Daarom moeten we zo vroeg mogelijk de veiligheid proberen te herstellen en kind en gezin helpen. Hoe we dat het beste kunnen doen, en met wie, is onderwerp van vele (wetenschappelijke) studies. Wij willen met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan het vergroten van kennis over de meest effectieve en doelmatige aanpak. Dit zodat onze handelswijze en een juist beleid bijdragen aan een beter leven voor het kind.

Leernetwerken en onderzoeksprojecten

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we in leernetwerken van 5 tot 20 personen samen met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten. Ieders kennis en ervaring wordt benut in een leernetwerk.

In het leernetwerk werken we doelgericht met drie agenda’s: de veranderagenda (ontwikkelen best practices), de opleidingsagenda (vertalen van nieuwe kennis naar het handelen van professionals) en de onderzoeksagenda. De laatste agenda vormt de basis voor de onderzoeksprojecten. Hiervoor zoeken we aanvullende financiering, meestal via ZonMw. In een onderzoeksproject verdiepen we bestaande kennis en vullen kennishiaten aan. Lees hieronder meer over ons leernetwerk, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten.

Samen delen en leren

De resultaten en leerlessen uit de leernetwerken en onderzoeksprojecten vindt via verschillende activiteiten zoals workshops, symposia en de jaarconferentie een weg naar de praktijk. Leden kunnen gratis deze bijeenkomsten bijwonen. Buiten de bijeenkomsten van de leernetwerken, zijn deze ook vrij toegankelijk voor niet-leden, bij een maximum aantal deelnemers krijgen leden voorrang.

Daarnaast benutten we de opgebouwde leerstructuur om de impact van de kennisproducten van SAMEN te maximaliseren. Kijk hier hoe onze leerstructuur opgebouwd is en wie zijn aangesloten bij SAMEN. Ben jij op zoek naar de contactpersoon binnen jouw organisatie, raadpleeg dan deze pagina.

Volgende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Onderzoeker Remy Vink wil het naadje van de kous weten

Robotisering, big data, hersenonderzoek… Hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040?

Afke Donker en Els Mourits over hoe NJi en SAMEN elkaar aanvullen

Scheiding en het jonge kind