Ontwikkellijn Kind & Scheiding

Partners van de Werkplaats SAMEN werken aan de volgende ambitie:

Vanuit een ketenbrede gemeenschappelijke visie en taal, leren, werken en innoveren wij rondom scheiding

Met activiteiten zoals Leernetwerken en onderzoeksprojecten, werken wij aan deze ambitie.

Groot vraagstuk

Jaarlijks eindigen bijna vijftigduizend relaties met minderjarige kinderen in een scheiding. Deze scheidingen zorgen voor emotionele impact (verdriet, stress, verlies, rouw), praktische uitdagingen (huisvesting, financiën, verdeling zorgtaken), en sociale impact (sociaal netwerk, steun). Bovendien zijn scheidingen negatief gerelateerd aan het welzijn en functioneren van kinderen in het gezin. Zeker als de omgang met hun ouders moeizaam verloopt en/ of sprake is van destructief conflict tussen de ouders. Daarmee is scheiding direct een van de grootste vraagstukken voor gemeenten en professionals uit de verschillende domeinen van zorg voor jeugd.

Leernetwerken en onderzoeksprojecten

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we in leernetwerken van 5 tot 20 personen samen met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten. Ieders kennis en ervaring wordt benut in een leernetwerk.

In het leernetwerk werken we doelgericht met drie agenda’s: de veranderagenda (ontwikkelen best practices), de opleidingsagenda (vertalen van nieuwe kennis naar het handelen van professionals) en de onderzoeksagenda. De laatste agenda vormt de basis voor de onderzoeksprojecten. Hiervoor zoeken we aanvullende financiering, meestal via ZonMw. In een onderzoeksproject verdiepen we bestaande kennis en vullen kennishiaten aan. Lees hieronder meer over ons leernetwerk, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten.

Samen delen en leren

De resultaten en leerlessen uit de leernetwerken en onderzoeksprojecten vindt via verschillende activiteiten zoals workshops, symposia en de jaarconferentie een weg naar de praktijk. Leden kunnen gratis deze bijeenkomsten bijwonen. Buiten de bijeenkomsten van de leernetwerken, zijn deze ook vrij toegankelijk voor niet-leden, bij een maximum aantal deelnemers krijgen leden voorrang.

Daarnaast benutten we de opgebouwde leerstructuur om de impact van de kennisproducten van SAMEN te maximaliseren. Kijk hier hoe onze leerstructuur opgebouwd is en wie zijn aangesloten bij SAMEN. Ben jij op zoek naar de contactpersoon binnen jouw organisatie, raadpleeg dan deze pagina.

Volgende bijeenkomsten

september 2024
oktober 2024
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Onderzoeker Remy Vink wil het naadje van de kous weten

Robotisering, big data, hersenonderzoek… Hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040?

Afke Donker en Els Mourits over hoe NJi en SAMEN elkaar aanvullen

Scheiding en het jonge kind