Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Projectbeschrijving

Persoonlijke ervaringen en overtuigingen van professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling beïnvloeden hun handelen. Maar hoe, daarover is weinig bekend.

Samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten onderzoeken we of en hoe we de ervaringskennis van professionals kunnen benutten. Hiermee willen we bijdragen aan de kwaliteit van de signalering, besluitvorming, begeleiding, behandeling en opvang van cliënten in het veld van huiselijk geweld.

Wat gaan we doen?

Met ons onderzoek willen we antwoord geven op de volgende vragen:

 1. Hoe beïnvloeden de persoonlijke ervaringen (met huiselijk geweld) van professionals het werken met cliënten die (mogelijk) met huiselijk geweld te maken hebben?
  a. Over welke bijzondere kennis en vaardigheden beschikken professionals die persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld hebben?
  b. Wat is de meerwaarde van deze ervaringskennis?
  c. Hoe kan ervaringskennis professionals belemmeren bij het werken met cliënten?
 2. Hoe wenselijk is het volgens professionals of collega’s, experts en (ex-)cliënten dat professionals ervaringskennis expliciet benutten?
 3. Hoe kunnen professionals – indien wenselijk – ervaringskennis zinvol benutten in het werk met cliënten?
 4. Hoe kunnen professionals zonder deze persoonlijke ervaringskennis benutten?
 5. Hoe kunnen professionals met persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld, de eventuele belemmeringen die zij daardoor in hun werk ondervinden, ondervangen?

Dit door eerst een literatuurstudie te doen, dan een korte vragenlijst uit te zetten onder (toekomstige) praktijkprofessionals en door het houden van verdiepende interviews en enkele focusgroepen. De bevindingen toetsen we in een expertbijeenkomst.

Wat levert het project op?

Dit samen leidt tot een handreiking voor praktijkinstellingen voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld. Ook komen we tot een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Voor het verspreiden van de resultaten worden de Werkplaats SAMEN en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden ingezet. Dit door met sleutelfiguren uit praktijk, beleid en onderwijs een aanpak voor implementatie af te stemmen.

Samenwerkende organisaties

 • TNO
 • De Haagse Hogeschool
 • Veilig Thuis HM
 • GGD Haaglanden
 • Jeugdbescherming west
 • Stichting Jeugdformaat
 • Veilig Thuis Haaglanden
 • Christelijke School Windesheim
 • Team Kim
 • Vrouwenopvang Rosa Manus
 • Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Documenten

Rapport: ervaringsdeskundige professionals

Artikel: Wat doe je als je als therapeut zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling?

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling←
Kwetsbare Gezinnen
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Vaders

Looptijd

afgerond maart 2023

Contactpersoon

Remy Vink
remy.vink@tno.nl