Methodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)

Methodiekbeschrijving

De methodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) is een theoretisch onderbouwde signalerings- en gespreksmethodiek, waarmee professionals samen met kinderen, jongeren, ouders en eventueel andere professionals in een gesprek de sterke kanten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind/gezin adequaat en efficiënt in kaart brengen.

Doel

De GIZ-methodiek beoogt de participatie van ouders/jongeren bij het inschatten van de zorgbehoeften en het formuleren van doelen en vervolgacties binnen de zorg voor de jeugd te verbeteren. Binnen de methodiek is ruimte voor focus op zowel preventieve als aanvullende zorg. Lees meer op de website van het NCJ.

Naar de website van het NCJ

 

Onderzoeken

Om het werken met de GIZ verder te optimaliseren, lopen en liepen verschillende onderzoeken, namelijk:

Partners

Deze methodiek is met steun van ZonMw ontwikkeld door Marjanne Bontje (GGD Hollands Midden) en Alison Sutton (Childrearing Matters) in de periode mei 2011-december 2014 in samenwerking met het LUMC, TNO, De Haagse Hogeschool, praktijkprofessionals, ouders en jongeren.

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen

Normaliseren←
Samenwerken met gezinnen←
Vaders