Methodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)

Methodiekbeschrijving

De GIZ-methodiek is een inschattingsmethodiek om in dialoog met (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren (en eventueel andere professionals) krachten ontwikkel- en zorgbehoeften efficiënt, effectief en adequaat in kaart te brengen en samen te beslissen over passende ondersteuning. GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. De GIZ-methodiek combineert de ervaringen van gezin en kind met de deskundigheid van de professional.

Doel

Het hoofddoel is een gezamenlijke inschatting en beslissing met jeugdige en/of (toekomstige) ouder/verzorger van krachten, zorgbehoeften en ondersteuning, zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen en versterkt worden in hun eigen kracht (autonomie, competentie en verbondenheid).

De GIZ-methodiek is geschikt voor alle (aanstaande) ouders en kinderen vanaf 8 jaar en jongeren en te gebruiken door alle professionals in de jeugdketen.

Lees meer op de website van het NCJ.

Naar de website van het NCJ

 

Onderzoeken

Om het werken met de GIZ verder te optimaliseren, lopen en liepen verschillende onderzoeken, namelijk:

Partners

Deze methodiek is met steun van ZonMw ontwikkeld door Marjanne Bontje (GGD Hollands Midden) en Alison Sutton (Childrearing Matters) in de periode mei 2011-december 2014 in samenwerking met het LUMC, TNO, De Haagse Hogeschool, praktijkprofessionals, ouders en jongeren.

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen

Normaliseren←
Samenwerken met gezinnen←
Vaders