Leren & implementeren

Projectbeschrijving

In het project Leren & implementeren werken we aan de volgende doelstelling:

We zorgen dat wat we leren en ontwikkelen in onze leernetwerken een weg vindt naar betrokkenen in de zorg voor jeugd.

Om dit te bereiken voeren we een overkoepelend ontwerpgericht onderzoek uit, gericht op het ontwikkelen van handvatten om meer en beter te ‘leren (en) implementeren’. De Leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken vormen in dit project onze proeftuinen. Het vergroten van de impact van de leerlessen en kennisproducten binnen de organisaties van de leden van SAMEN is al langer een speerpunt.

Het project is een samenwerking tussen de Hogeschool Leiden (Chris Kuiper) en TNO (Pepijn van Empelen en Noortje Pannebakker). Naast dat we samenwerken met de leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken zijn de verbindingsfunctionarissen belangrijke partners in het behalen van onze doelstelling. In dit filmpje vertelt projectleider Noortje Pannebakker waarom en hoe we in de werkplaats aandacht geven aan leren en implementeren.

 

Documenten

Scoping Review Samen leren en innoveren in het domein Werk & Inkomen

Factsheet Resultaten scoping review

Factsheet Samen het sociaal domein verbeteren in leernetwerken

Framework Leren en implementeren in samenwerkingsverbanden in de zorg voor jeugd

Projectplan Leren & implementeren

Factsheet Leernetwerken binnen SAMEN

 

Bijdragen?

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Ben jij nieuwsgierig, wil je met anderen nieuwe of bestaande ideeën die de zorg voor jeugd verbeteren uitwerken en wil je uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven? Sluit je dan aan bij een van onze LNW’en! Neem contact met ons op: info@werkplaatssamen.nl. Meepraten en/of meelezen doe je ook op ons forum.

 

 

Contact

Noortje Pannebakker

Chris Kuiper

noortje.pannebakker@tno.nl

kuiper.c@hsleiden.nl