Effectiviteit van de GIZ-methodiek

Projectbeschrijving

Binnen het ZonMw-project Effectiviteit van de GIZ-methodiek, het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij ouders van kinderen 0-12 jaar wordt de effectiviteit van de GIZ onderzocht. Aan het onderzoek doen JGZ-organisaties mee die wel met de GIZ-methodiek werken (JGZ Zuid-Holland West en GGD Hollands Midden) en die er nog niet mee werken (GGD Hart voor Brabant). Per groep wordt gekeken in hoeverre ouders en professionals het eens zijn over de zorgbehoeften. Deze groepen, het wel of niet gebruiken van de GIZ-methodiek, worden daarin met elkaar vergeleken. Ook zijn we benieuwd naar verschillen in ervaringen van ouders met gezamenlijke besluitvorming, in hun motivatie om aan de slag te gaan met vervolgacties en in hun zorgbehoeften na vier maanden. De subsidie is aangevraagd door LUMC, TNO, JGZ Zuid-Holland West, GGD Hart voor Brabant en de GGD Hollands Midden.

Onderzoeksvragen

Vraag die dit project wil beantwoorden:

Meer weten of bijdragen?

Neem contact op met onze contactpersoon.

Activiteiten en methoden

Bij dit onderzoek zijn 1000 kinderen die voor een regulier contact komen en 1000 kinderen die voor een extra zorg contact komen bij een JGZ-organisatie betrokken. De helft van de kinderen komt bij JGZ-organisaties waar de GIZ ingevoerd is en de andere helft bij JGZ-organisaties zonder GIZ. Voor het onderzoek vullen ouders na het consult een vragenlijst in over hun zorgbehoeften, hun ervaringen met gezamenlijke besluitvorming, overeenstemming tussen hen en de JGZ-medewerker en hun motivatie vervolgacties op te volgen. De ouders van de kinderen met een extra zorg contact wordt na 4 maanden opnieuw gevraagd naar hun motivatie, of ze met de vervolgacties gestart zijn en wat hun zorgbehoeften dan zijn. De JGZ-medewerkers vullen na het consult in wat volgens hen de zorgbehoeften zijn en in hoeverre volgens hen overeenstemming is met de ouders. Naast deze uitkomstmaten wordt een aantal achtergrondgegevens over het kind, de ouders en het gezin verzameld.

Eindproduct en tijdpad

Begin 2019 worden de uitgewerkte resultaten van het onderzoek verwacht in (inter)nationale tijdschriften en op (inter)nationale congressen gepresenteerd.

Tussenresultaten en producten

Volgen

Ook interessant

GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd
Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ)
Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Effecten op motivatie, gedrag en zorgbehoeften. (ZonMw)

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals
2. Integrale hulp
3. Preventie & Eigen kracht ←
4. Normaliseren
5. Juiste hulp op maat

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling
3. e-Health
4. Werkplezier

Looptijd

1 april 2016 tot 1 december 2018

Contactpersoon

Marjanne Bontje
Marjanne Bontje,
projectleider/onderzoeker
Samen opletten AWJ
MBontje@ggdhm.nl