Kindermishandeling

Themainhoud

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn heel schadelijk voor het kind in ontwikkeling en heeft levenslange gevolgen. Daarom moeten we zo vroeg mogelijk de veiligheid proberen te herstellen en kind en gezin helpen. Hoe we dat het beste kunnen doen, en met wie, is onderwerp van vele (wetenschappelijke) studies. Wij willen met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan het vergroten van kennis over de meest effectieve en doelmatige aanpak. Dit zodat onze handelswijze en een juist beleid bijdragen aan een beter leven voor het kind.

Ontwikkelvraag en doelen

Ontwikkelvraag 1
Wat is er nodig in de ketensamenwerking om bij gevallen van (vermeende) kindermishandeling de stem van het kind, gedurende het gehele meld- onderzoek- en begeleidingstraject, consequent en kwalitatief goed te positioneren en te borgen? Dit zodat kinderen zich gedurende het gehele proces echt serieus genomen voelen.

Ontwikkelvraag 2
Hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid bij professionals gebruiken om in het werk met ouders en kinderen effectief in te kunnen zetten?

Ontwikkelvraag 3
Hoe kunnen we op een haalbare manier stages en leerplekken creëren in het veld van de Jeugdzorg zodat studenten leren van professionals uit de praktijk?

Meer weten of bijdragen?

De organisatie van SAMEN door het 'vertalen' van vragen uit de praktijk naar onderzoek. Daarnaast door het enthousiasmeren en stimuleren van organisaties voor onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiermee gaan medewerkers, directie en management het belang van onderzoek inzien. Iedereen die een idee heeft voor onderzoek bij deze doelgroep, is welkom! Contactpersoon is Henrique Sachse, hsachse@veiligthuishm.nl.

Leden

Remy Vink - TNO - onderzoeker
Hilde Marx - GGD Hollands Midden - sectormanager Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis
Carry-Ann Vorwald - Zorgbelang / Cliëntenraad - belangenbehartiger van kinderen en ouders
Mirjam Hofstede - Stek Jeugdhulp - gedragswetenschapper
Marianne Pannekeet - Stichting Jeugdformaat - onderzoeker
Jolanda Borst - JES Rijnland - clustermanager
Gontien Wetselaar - Hogeschool Leiden - docent Social Work en profielleider Sociaal Domein
Henrique Sachse - Veilig Thuis Hollands Midden - vertrouwensarts
Denise Verkroost - Universiteit Leiden faculteit Rechten - Onderwijs en onderzoek

Producten

De aanvraag voor het project LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten is goedgekeurd. Verder zijn we bezig met het maken van duidelijke afspraken maken over stages van studenten in Jeugdzorg organisaties.

Ook is een model voor aandacht voor ervaringsdeskundigheid van professionals op de werkvloer ontwikkeld.

Forum

Raadpleeg eventueel ook het thema Kindermishandeling op het forum voor de leden van AW SAMEN.

Links

Veilig Thuis Hollands Midden

Nieuwsbericht project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten gehonoreerd

LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten