Klein-maar-Fijnprojecten Normaliseren

Projectbeschrijving

Een Klein-maar-Fijnproject is een kortdurend project waarbinnen jaarlijks een prangende vraag van een Leernetwerk wordt onderzocht. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor kennis die nog ontbreekt.

Klein-maar-Fijnproject 2021/2022

Het Leernetwerk Normaliseren wil tot een gedeelde taal komen over normaliseren en deze vervolgens gebruiken als er over opvoeden, opgroeien in relatie tot jeugdhulp gesproken wordt. Tijdens de leerbijeenkomst 1 december jl. is het huidige Klein-maar-Fijn project besproken, dat bijdraagt aan het ontwikkelen van deze gedeelde taal, door:

  • “Normaliseren: een nadere verkenning” (Wesseling, 2021)
    een verslag van de verkenning van geschreven teksten, waarin een werkdefinitie van normaliseren en discussiepunten benoemd zijn.
  • "Wat is ieders normaal" (Bos & Vrijhof, 2022)
    een artikel op basis van de gevoerde groepsgesprekken met als centrale vraag “Welke perspectieven hebben ouders/jeugdigen en professionals (uit verschillende domeinen) op normaliseren bij (vragen over) opvoeden en opgroeien?”
  • "Visie op normaliseren" (leernetwerk normaliseren, 2022)
    een "visie op normaliseren" van het leernetwerk. In de groepsgesprekken is duidelijk geworden dat normaliseren niet is te vatten in een korte (vaste) definitie. Een belangrijke leidraad is wat is er nodig zodat jeugdigen – zo normaal mogelijk- mee kunnen (blijven) doen?

Om de gedeelde taal over normaliseren vervolgens daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken, hebben de deelnemers van het leernetwerk benoemd wat volgens hen nodig is om het leernetwerk (nog meer) te verbinden met de eigen achterban/ organisaties.

Visie Normaliseren, Ontwikkeld en opgesteld door LNW Normaliseren

Wat is ieders normaal? Gespreksverslag

Normaliseren, een nadere verkenning - Literatuuronderzoek

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Contact

Rob Gilsing

 Tamara Bos

 

r.j.h.gilsing@hhs.nl t.bos@hhs.nl