Leernetwerk Normaliseren

Met het Leernetwerk Normaliseren werken we aan de ambitie van de Ontwikkellijn Normaliseren:

We komen tot een visie op en een lexicon voor het praten over het normale leven en gaan deze gebruiken

Om dit te bereiken zijn een voorlopige opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld. Kijk hier.. Ook gezinnen hebben we bevraagd. De centrale vraag was: hoe betrekken we gezinnen structureel bij de Werkplaats SAMEN en wat zijn hun ambities omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN ? Het resultaat hiervan voor het Leernetwerk Normaliseren lees je in deze factsheet.

In dit filmpje vertellen de LNW-trekker en boegbeeld Rob Gilsing waarom we in onze regio's werken aan het vraagstuk rondom Normaliseren.

 

Wat is een leernetwerk?

Een leernetwerk is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven. In het leernetwerk krijg je de kans om

  • Te leren van en reflecteren op bestaande wetenschappelijke kennis;
  • Uit te wisselen met verschillende perspectieven en met mensen vanuit verschillende regio’s;
  • Samen te werken aan het ontwikkelen van best practices om de zorg voor jeugd te verbeteren.

In het leernetwerk werken we doelgericht met drie agenda’s: de veranderagenda (ontwikkelen best practices), de opleidingsagenda (vertalen van nieuwe kennis naar het handelen van professionals) en de onderzoeksagenda. De laatste agenda vormt de basis voor de onderzoeksprojecten. Hiervoor zoeken we aanvullende financiering, meestal via ZonMw. In een onderzoeksproject verdiepen we bestaande kennis en vullen kennishiaten aan.

Op de pagina ‘Leren & implementeren’ lees je meer over de werking van leernetwerken.

Documenten

Publicaties

Leernetwerkbijeenkomsten

Samenwerken met gemeenten

Overige

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat LNW'en het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Ben jij nieuwsgierig, wil je met anderen nieuwe of bestaande ideeën die de zorg voor jeugd verbeteren uitwerken en wil je uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven? Sluit je dan aan bij een van onze LNW’en! Neem contact met ons op: info@werkplaatssamen.nl. Meepraten en/of meelezen doe je ook op ons forum.

Bekijk ook de oproep van trekker en boegbeeld van het LNW Normaliseren.

Forum

Leden, achtergrondinformatie en actuele informatie tref je op ons forum.

Volgende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Uitgelicht

Publicatie:
'De kracht van het gewone'
Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

Contact

Rob Gilsing

 Tamara Bos

 

r.j.h.gilsing@hhs.nl t.bos@hhs.nl