Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen is opgericht door de Werkplaats SAMEN. De geformuleerde ambitie voor de ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen luidt:

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken.

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen (hieronder LNW) werkt sinds haar bestaan in 2020 aan deze ambitie en heeft deze toegespitst tot: het versterken van het informele steunsysteem van gezinnen in kwetsbare situaties, opdat kinderen zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien.

De grote lijn

  • In 2019 is subsidie aangevraagd voor het opzetten van dit LNW. Dit idee kwam voort uit een ledenraadpleging van de werkplaats SAMEN. Trekker van deze aanvraag namens Hogeschool Leiden was lector Chris Kuiper.

Praatplaat Kwetsbare Gezinnen

  • In jaar 1 verhelderden we met elkaar het begrip “kwetsbaar gezin” en identificeerden we knelpunten in de hulp. De uitkomsten zijn samengevat in deze praatplaat.
  • In jaar 2 besloten we in te zoomen op het versterken van het informele steunsysteem rondom kwetsbare gezinnen, opdat kinderen zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien. We startten met het verzamelen van werkzame elementen en knelpunten.
  • In jaar 3 hebben we ons onderzoek naar werkzame elementen en knelpunten voortgezet. Op basis daarvan zijn we begonnen met proeftuintjes in het werkveld, gericht op het versterken van het informele steunsysteem van gezinnen.
  • In jaar 4 gaan we verder met de proeftuintjes, organiseren we een symposium over informele steun en ontwikkelen we een onderwijsmodule op dit vlak.

Markeerpunten in de grote lijn

Het LNW houdt elk jaar vier tot zes bijeenkomsten. Klik voor een korte beschrijving van de inhoud daarvan op deze link.
Daarnaast zijn er voor het hele project drie “Klein-maar-Fijn-subsidies” (hierna KmF) beschikbaar. Resultaat van het eerste KmF was deze praatplaat. In het kader van het tweede Klein-maar-Fijn-projecten zijn er een aantal zogenaamde “reflectiebijeenkomsten” geweest.

Deelnemers

De deelnemers aan het LNW hebben verschillende achtergronden. Zij zijn bijvoorbeeld docent, onderzoeker, ervaringsdeskundige, hulpverlener of ambtenaar. Per bijeenkomst is de samenstelling verschillend. Gemiddeld waren er 10 mensen per bijeenkomst, afkomstig van de volgende organisaties:

  • Hogeschool Leiden: docenten en onderzoekers
  • ExpEx: ervaringsdeskundigen
  • Xtra Den Haag, JES Rijnland, SOL Leiden, Jeugdteams Leidse Regio, Preventief op maat, GGD, Cardea e.a.: professionals
  • Gemeenten: ambtenaren
  • Nederlands Jeugdinstituut: inhoudsdeskundigen

Bijeenkomsten en (kennis)producten

 

Volgende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Chris Kuiper over het Leernetwerk

Resultaten Klein-maar-Fijnonderzoek 1

Workshops en bijeenkomsten