Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen werkt aan de ambitie van de Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen:

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken.

Binnen het Leernetwerk zijn om dit te bereiken een voorlopige opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld. Kijk hier. Ook gezinnen hebben we bevraagd. De centrale vraag was: hoe betrekken we gezinnen structureel bij de Werkplaats SAMEN en wat zijn hun ambities omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN? Het resultaat hiervan voor het Leernetwerk Kwetsbare gezinnen lees je in deze factsheet.

In dit filmpje vertelt boegbeeld Chris Kuiper waarom het belangrijk is werk te maken van dit thema in onze regio's.

Wat is een leernetwerk?

Een leernetwerk is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines - gemeenten, praktijk, onderzoek, jongeren, ouders en hogescholen - werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven. In het leernetwerk krijg je de kans om

  • Te leren van en reflecteren op bestaande wetenschappelijke kennis;
  • Uit te wisselen met verschillende perspectieven en met mensen vanuit verschillende regio’s;
  • Samen te werken aan het ontwikkelen van best practices om de zorg voor jeugd te verbeteren.

Op de pagina ‘Leren & implementeren’ lees je meer over de werking van leernetwerken.

Resultaten Klein-maar-Fijnonderzoek

Jaarlijks voeren we als Leernetwerk een Klein-maar-Fijnproject uit. In dit onderzoek pakken we samen een prangend vraagstuk op. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor kennis die nog ontbreekt.

Klein-maar-Fijnonderzoek 1

In het eerste deel van ons Klein-maar-Fijnproject hebben we verkennend onderzoek in de regio Leiden- Den Haag gedaan naar de vragen: Wat is een kwetsbaar gezin? Hoe worden kwetsbare gezinnen gesignaleerd en bereikt? Hoe ziet hulpverlening aan kwetsbare gezinnen eruit? En Hoe wordt gewerkt aan een goede relatie met kwetsbare gezinnen?

Onze bevindingen zijn vertaald naar onderstaande praatplaat. Daarop vind je zes aanbevelingen die het startpunt vormen voor het tweede deel van het Klein-maar-Fijnproject.

Resultaten klein maar fijn project leernetwerk kwetsbare gezinnen

Praatplaat Kwetsbare Gezinnen

De praatplaat is gebaseerd op interviews met acht afgevaardigden van gemeenten in onze regio, vier jongeren, vijf ouders, zes afgevaardigden van kennisinstellingen, een afgevaardigde vanuit onderwijs en vier praktijkprofessionals. Ook hebben we een groepsinterview gehouden met vijf jongeren. Zo hebben we een beeld gekregen van wat we onder een kwetsbaar gezin verstaan, hoe kwetsbare gezinnen gesignaleerd en bereikt worden, hoe de hulpverlening aan deze gezinnen eruit ziet en hoe gewerkt wordt aan een goede relatie met kwetsbare gezinnen. Interesse in de verdere achtergrond van het ontstaan van deze praatplaat? Neem contact op met Leernetwerktrekker Johannes Mol.

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat LNW'en het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Ben jij nieuwsgierig, wil je met anderen nieuwe of bestaande ideeën die de zorg voor jeugd verbeteren uitwerken en wil je uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven? Sluit je dan aan bij een van onze LNW’en! Neem contact met ons op: info@werkplaatssamen.nl. Meepraten en/of meelezen doe je ook op ons forum.

Bekijk ook de oproep van het boegbeeld van het LNW Kwetsbare Gezinnen.

 

(Kennis)producten

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst, oktober 2022

Factsheet Opbrengsten jaar 2 Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Uitkomsten en aanbevelingen Klein-maar-Fijnonderzoek 1

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst, november 2021

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst, september 2021

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst, mei 2021

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst, februari 2021

Factsheet Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Gezinnen en Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Aanvraag project LNW Kwetsbare gezinnen

Forum

Leden, achtergrondinformatie en actuele informatie tref je op ons forum.

Volgende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Resultaten Klein-maar-Fijnonderzoek 1

Contact

Johannes Mol

Liesbeth Bolt

mol.j@hsleiden.nl bolt.l@hsleiden.nl