Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen is opgericht door de Werkplaats SAMEN. De geformuleerde ambitie voor de ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen luidt:

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken.

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen (hieronder LNW) werkt sinds haar oprichting in 2020 aan deze ambitie en heeft deze toegespitst tot: het versterken van het informele steunsysteem van gezinnen in kwetsbare situaties, opdat kinderen zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien.

De grote lijn

  • In 2019 is er, op initiatief van lector Chris Kuiper subsidie aangevraagd voor het opzetten van dit LNW. Toen is bovenstaande ambitie geformuleerd.

Praatplaat Kwetsbare Gezinnen

  • In jaar 1 verhelderden we met elkaar het begrip “kwetsbaar gezin” en identificeerden we knelpunten in de hulp. De uitkomsten zijn samengevat in deze praatplaat.
  • In jaar 2 besloten we in te zoomen op het versterken van het informele steunsysteem rondom kwetsbare gezinnen, opdat kinderen zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien. We startten met het verzamelen van werkzame elementen en knelpunten. Klik hier voor de subsidie-aanvraag voor Klein-maar-Fijnproject II.
  • In jaar 3 hebben we ons onderzoek naar werkzame elementen en knelpunten voortgezet. We ontdekten de handreiking informele steun van de BPSW, die heel goed verwoordt waar wij op uit kwamen & nog veel meer.
  • In jaar 4 hebben we een symposium georganiseerd over informele steun, maken we een docu-vlog over het ervaringscafé en ontwikkelen we een onderwijsmodule op dit vlak.

Via deze link kom je bij een document waarin de ontwikkeling van ideeën en activiteiten binnen het LNW begrijpelijk wordt.

Deelnemers

De deelnemers aan het LNW hebben verschillende achtergronden. Zij zijn bijvoorbeeld docent, onderzoeker, ervaringsdeskundige, hulpverlener of ambtenaar. Per bijeenkomst is de samenstelling verschillend. Gemiddeld waren er 10 mensen per bijeenkomst, afkomstig van de volgende organisaties:

  • Hogeschool Leiden: docenten en onderzoekers
  • ExpEx: ervaringsdeskundigen
  • Lumens, JES Rijnland, SOL Leiden, Jeugdteams Leidse Regio, Preventief op maat, GGD, Xtra Den Haag,Cardea e.a.: professionals
  • Gemeenten: ambtenaren
  • Nederlands Jeugdinstituut: inhoudsdeskundigen

Volgende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Chris Kuiper over het Leernetwerk

Bijeenkomsten en (kennis)producten

Bijeenkomsten en workshops

 
Tijdens deze (slot)bijeenkomst, werd een periode van vier jaar leernetwerk Kwetsbare Gezinnen feestelijk afgesloten.
De deelnemers van het LNW worden bijgepraat over de docu-vlog die gemaakt wordt over het ervaringscafé.  Daarnaast denken we met elkaar na over een zinnige voortzetting van het LNW in een nieuwe subsidieperiode.
Wat doe je als een leerling van de middelbare school maandenlang weinig tot niet naar school gaat? De Werkplaats Sociaal Domein en het LNW Kwetsbare Gezinnen organiseerden over deze ingewikkelde problematiek een bijeenkomst.
Het leernetwerk werkt het derde en laatste Klein-maar-Fijn-project uit. Ook bespreken we het maken een onderwijsmodule voor studenten van Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool. Welke leerlessen wil het leernetwerk na 4 jaar meegeven aan toekomstige professionals?
Op 16 november verzamelden zich bijna honderd mensen op de Hogeschool Leiden, met als centraal thema “Informele steun”, met de Handreiking Informele Steun van de BPSW als een belangrijke referentie.
Een werkbijeenkomst waarin de meerdere workshops voorbereiden voor het symposium ‘Informele Steun – van willen naar doen!’ op donderdag 16 november 2023.
School’s Cool en Voorleesexpress door Tess Tensen en Sarah Harder van JES Rijnland - Het inzetten van coaches voor kinderen en voor ouders en wat dat oplevert.
Systemisch werken in de jeugdpsychiatrie door Bertine Zech van LUMC-Curium. Moeilijkheden bij het versterken van het steunsysteem rond een gezin bij opgenomen jongeren in de psychiatrie
Buurtgezinnen in de praktijk door Christien Hoek van SOL Leiden en Els Maurits van het NJi - Over het koppelen van steungezinnen voor vraaggezinnen
Workshop informele steun door Geke Klapwijk en Johannes Mol van de Hogeschool Leiden - Drie thema’s stonden centraal: normaliseren, aandacht voor kinderen via hun ouders en het samengaan van formele en informele steun
Workshop ouderbegeleiding door Geke Klapwijk en Johannes Mol van de Hogeschool Leiden - Alice van der Pas over bufferdenken en echt naast een ouder gaan staan
Samen nadenken over de inhoud van de subsidieaanvraag voor Klein-maar-fijn-II en over wat we met het LNW willen.
Tijdens dit symposium verkenden professionals samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en beleidsmedewerkers het thema Professionele Moed in de jeugdzorg en het sociaal domein. Wat is het en wat heb je nodig om het te tonen?
Zie hiervoor ook de opbrengsten jaar 2 Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Zie hiervoor ook de opbrengsten jaar 2 Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen