Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen werkt aan de volgende ambitie:

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken.

Om dit te bereiken zijn een voorlopige opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld. Kijk hier. Ook gezinnen hebben we bevraagd. De centrale vraag was: hoe betrekken we gezinnen structureel bij de Werkplaats SAMEN en wat zijn hun ambities omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN? Het resultaat hiervan voor het Leernetwerk Kwetsbare gezinnen lees je in deze factsheet.

In dit filmpje vertelt boegbeeld Chris Kuiper waarom het belangrijk is werk te maken van dit thema in onze regio's.

 

Wat is een leernetwerk?

Een leernetwerk is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines - gemeenten, praktijk, onderzoek, jongeren, ouders en hogescholen - werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven. Op de pagina ‘Leren & implementeren’ lees je meer over de werking van leernetwerken.

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat LNW'en het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Ben jij nieuwsgierig, wil je met anderen nieuwe of bestaande ideeën die de zorg voor jeugd verbeteren uitwerken en wil je uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven? Sluit je dan aan bij een van onze LNW’en! Neem contact met ons op: info@werkplaatssamen.nl. Meepraten en/of meelezen doe je ook op ons forum.

Bekijk ook de oproep van het boegbeeld van het LNW Kwetsbare Gezinnen.

 

(Kennis)producten

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst, februari 2021

Factsheet Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Gezinnen en Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Aanvraag project LNW Kwetsbare gezinnen

Forum

Leden, achtergrondinformatie en actuele informatie tref je op ons forum.

Contact

Johannes Mol

Chris Kuiper

Boegbeeld leernetwerk Chris Kuiper

mol.j@hsleiden.nl kuiper.c@hsleiden.nl