Leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties

Met het Leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties werken we aan de ambitie van de Ontwikkellijn Kind en scheiding:

vanuit een gemeenschappelijke visie en taal, leren, werken en innoveren wij rondom scheiding

Om onze ambitie te bereiken, stellen we momenteel een veranderagenda, opleidingsagenda en onderzoek- en ontwikkelagenda op. Binnen de veranderagenda worden best practices ontwikkeld, in de opleidingsagenda wordt een ondersteuningsaanbod voor professionals ontwikkeld zodat ze goed toegerust zijn om de best-practices die in de veranderagenda worden ontwikkeld te gebruiken. In de onderzoeksagenda ten slotte worden kennishiaten die we constateren opgepakt in nieuwe projecten.

Wat is een leernetwerk?

Een leernetwerk is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven. In het leernetwerk krijg je de kans om

  • Te leren van en reflecteren op bestaande wetenschappelijke kennis;
  • Uit te wisselen met verschillende perspectieven en met mensen vanuit verschillende regio’s;
  • Samen te werken aan het ontwikkelen van best practices om de zorg voor jeugd te verbeteren.

Op de pagina ‘Leren & implementeren’ lees je meer over de werking van een leernetwerken.

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Ben jij nieuwsgierig, wil je met anderen nieuwe of bestaande ideeën die de zorg voor jeugd verbeteren uitwerken en wil je uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven? Sluit je dan aan bij een van onze leernetwerken! Neem contact met ons op: info@werkplaatssamen.nl. Meepraten en/of meelezen doe je ook op ons forum.

Ook interessant

Uitgelicht

Factsheet Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties

E-magazine vervolg Scheiden zonder Schade - RegioLab Den Haag

Volgende bijeenkomsten

september 2024
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Contact