Leernetwerk Integraal Werken

De doelgroep van het Leernetwerk (LNW) Integraal Werken zijn jongeren en gezinnen met langdurige problemen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, middelengebruik, schulden of wonen. Met ons Leernetwerk dragen wij bij aan de ambitie van de Ontwikkellijn Integraal Werken:

We kraken het organisatievraagstuk rondom integraal werken

Ofwel, hulpverleners werken samen met aandacht voor alle vragen van het gezin.

In het leernetwerk krijg je de kans om

  • Te leren van en reflecteren op bestaande wetenschappelijke kennis;
  • Uit te wisselen met verschillende perspectieven en met mensen vanuit verschillende regio’s;
  • Samen te werken aan het ontwikkelen van best practices om de zorg voor jeugd te verbeteren.

De hindernissen die een goede samenwerking tussen organisaties in de weg staan, lossen we in dit Leernetwerk op. Om dit te bereiken zijn een voorlopige opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld, zie hieronder. Dit is een dynamisch document dat binnen het LNW steeds meer vorm krijgt.

Veranderagenda: Hoe geef je als gemeente en organisaties invulling aan verschillende vormen van integraal werken en ontwikkel je deze verder in de praktijk

  • Binnen organisaties: hoe vind je ruimte om te evalueren en innoveren op inhoud, tussen verschillende perspectieven, om een integrale aanpak van de grond te krijgen.
  • Tussen organisaties: Hoe kan je het leren binnen en tussen professionals van verschillende organisaties bevorderen?

Opleidingsagenda: Hoe kan je de theoretische kennis over integraal werken toepassen in de dagelijkse praktijk van (toekomstig) professionals?

  • Hoe zorg je voor een verbeterd bewustzijn als het gaat om verschillende vormen van integraal werken?
  • Hoe zorg je ervoor dat toekomstige professionals goed toegerust worden om integraal te werken?
  • Wat is er nodig naast bestaande de opleidingen om integraal werken in de praktijk te bevorderen (in het kader van leven lang leren)?

Onderzoek en ontwikkelagenda: Wat hebben hulpverleners nodig om hun bewustzijn over verschillende vormen van integraal werken te vergroten, zodat zij beter kunnen kiezen welke intensiteit van integraal werken past bij de vraag van een gezin?

In dit filmpje vertellen de LNW-trekkers waarom het belangrijk is dat we in onze regio's werken aan het vraagstuk rondom Integraal Werken.

Wat is een leernetwerk?

Een LNW is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven. Op de pagina ‘Leren & implementeren’ lees je meer over de werking van leernetwerken.

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat LNW'en het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Ben jij nieuwsgierig, wil je met anderen nieuwe of bestaande ideeën die de zorg voor jeugd verbeteren uitwerken en wil je uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven? Sluit je dan aan bij een van onze LNW’en! Neem contact met ons op: info@werkplaatssamen.nl. Meepraten en/of meelezen doe je ook op ons forum.

Bekijk ook de oproep van de trekkers van het LNW Integraal Werken.

Contact

Laura Nooteboom
l.a.nooteboom@lumc.nl

Eline Heek
H.C.Heek@lumc.nl

Bijeenkomsten en (kennis)producten

Bijeenkomsten

De presentaties van de inspiratiebijeenkomsten worden niet openbaar gedeeld, maar kunnen wel worden aangevraagd. Als er geen factsheet beschikbaar is voor de leerbijeenkomsten, kunnen geanonimiseerde notulen op verzoek worden verkregen.

Documenten