Leernetwerk Kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn heel schadelijk voor het kind in ontwikkeling en heeft levenslange gevolgen. Daarom moeten we zo vroeg mogelijk de veiligheid proberen te herstellen en kind en gezin helpen. Hoe we dat het beste kunnen doen, en met wie, is onderwerp van vele (wetenschappelijke) studies. Wij willen met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan het vergroten van kennis over de meest effectieve en doelmatige aanpak. Dit zodat onze handelswijze en een juist beleid bijdragen aan een beter leven voor het kind.

Ontwikkelvraag en doelen

Ontwikkelvraag 1
Wat is er nodig in de ketensamenwerking om bij gevallen van (vermeende) kindermishandeling de stem van het kind, gedurende het gehele meld- onderzoek- en begeleidingstraject, consequent en kwalitatief goed te positioneren en te borgen? Dit zodat kinderen zich gedurende het gehele proces echt serieus genomen voelen.

Ontwikkelvraag 2
Hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid bij professionals gebruiken om in het werk met ouders en kinderen effectief in te kunnen zetten?

Ontwikkelvraag 3
Hoe kunnen we op een haalbare manier stages en leerplekken creëren in het veld van de Jeugdzorg zodat studenten leren van professionals uit de praktijk?

Wat is een leernetwerk?

Een leernetwerk is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven. Op de pagina ‘Leren & implementeren’ lees je meer over de werking van een leernetwerken.

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Ben jij nieuwsgierig, wil je met anderen nieuwe of bestaande ideeën die de zorg voor jeugd verbeteren uitwerken en wil je uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven? Sluit je dan aan bij een van onze leernetwerken! Neem contact met ons op: info@werkplaatssamen.nl. Meepraten en/of meelezen doe je ook op ons forum.

Contact

Henrique Sachse

             

hsachse@veiligthuishm.nl