Activiteiten

De partners van de Werkplaats SAMEN hebben als doel de zorg voor jeugd te versterken door middel van kennis en innovatie. Wij richten ons daarbij op de brede zorg voor jeugd. Bij de onderwerpen zijn de wensen en ervaringen van gezinnen ons uitgangspunt.

Leernetwerken

Alleen kan je maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein niet oplossen. Daarom werken we in leernetwerken van 5 tot 20 personen samen met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Onze huidige leernetwerken, zijn:

Bijeenkomsten

De kennis die dit oplevert verspreiden we door scholing en workshops te organiseren en nieuwe inzichten en methodieken te delen binnen en buiten ons netwerk. Lees hier meer over bij Leren & implementeren.

Onder Resultaten van SAMEN tref je een overzicht van wat we al bereikt hebben binnen de ontwikkellijnen.

Voor een actueel overzicht van onze bijeenkomsten bekijk je onze agenda.

Geen evenementen gevonden!