Wat doet SAMEN

SAMEN werkt met haar netwerk van partners uit beleid, onderzoek, praktijk, onderwijs en gezinnen aan het door ontwikkelen van de zorg voor jeugd. Dit door relevante maatschappelijke vraagstukken op te pakken en het toepassen van kennis en innovaties te stimuleren.

De komende jaren richten wij ons op Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen, Leren & implementeren en Normaliseren. Wij doen dat in leernetwerken (LNW’en), onderzoeksprojecten en bijeenkomsten. De LNW'en zelf vormen een proeftuin voor het ontwikkelonderzoek Leren (en) implementeren. Daarin bekijken we hoe we praktijkprofessionals kunnen ondersteunen in het gebruik van kennis en innovaties.

Wil je meer weten en/of een bijdrage leveren? Kijk verder bij het thema van jouw keuze. Uiteraard kun je altijd contact opnemen met het coördinatieteam.

Thema

Categorie