Visie op normaliseren van Leernetwerk normaliseren

Een blijvende verbinding tussen beleid en beroepspraktijk rond het normaliseren van opgroeien en opvoeden is in het belang van jeugdigen en gezinnen. Het Leernetwerk wil bijdragen aan die verbinding in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland. Hiernaast hoopt het leernetwerk een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over normaliseren.

Ambitie

De ambitie van het Leernetwerk normaliseren (LNW NOR) is tot een gedeelde visie en taal over normaliseren te komen. En, om deze visie en taal vervolgens te gaan gebruiken als over opvoeden en opgroeien in relatie tot jeugdhulp wordt gesproken. De visie en leidende principes doen recht aan de verschillende perspectieven van ervaringsdeskundige jeugdigen, ervaringsdeskundige ouders, professionals in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulporganisaties en in gemeenten. Het LNW NOR kent als leidende principes:

  • de focus ligt op de jeugdhulp (van preventie tot specialistisch) en op beleidsvorming op dit gebied. De (vormgeving van) jeugdhulp & (werkwijze van) jeugdhulpprofessionals staan dan ook centraal in de visie op normaliseren.
  • we agenderen normaliseren in meer brede zin om het maatschappelijk gesprek te stimuleren. Dit wordt gedaan door kennis en inzichten te delen met (onder andere) niet deelnemende gemeenten, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

Klein-maar-fijn project

Het LNW NOR voerde in de periode augustus 2021 tot januari 2022 een klein-maar-fijn project uit. Dit bestond in eerste instantie uit een literatuuronderzoek van Tessa Wesseling (2021) en leverde een werkdefinitie van normaliseren op.

Deze werkdefinitie is in de tweede fase van het project in zowel de groepsgesprekken als focusgroep kritisch besproken. We doen hiervan van deze groepsgesprekken verslag onder de titel ‘Wat is ieders normaal?’. De gevoerde gesprekken leidden uiteindelijk tot de totstandkoming van de visie normaliseren van LNW NOR.

LNW NOR kijkt ernaar uit om vanuit deze visie verder te ‘normaliseren’ in beleid en beroepspraktijk!

De drie producten van het klein-maar-fijn project vind je hieronder en op de pagina Klein-maar-fijnprojecten Normaliseren.

 

Visie Normaliseren, Ontwikkeld en opgesteld door LNW Normaliseren

Wat is ieders normaal? Gespreksverslag

Normaliseren, een nadere verkenning – Literatuuronderzoek

 

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.