Vertrek Tessa Korver als coördinator Samenwerken met gezinnen

Tessa Korver heeft namens de GGD HM als coördinator het afgelopen jaar een impuls gegeven aan het samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats. De resultaten zijn gevat in de Factsheet ervaringsdeskundigheid. Dit samen met haar vertrek als coördinator Samenwerken met gezinnen vormen aanleiding voor een gesprek met Tessa.

Opdracht Samenwerken met gezinnenRegiocoördinator Tessa Korver

Binnen SAMEN werd bij de start van Tessa als coördinator Samenwerken met gezinnen al wel invulling gegeven aan de samenwerking met gezinnen, maar een samenhangend geheel vormde het toen nog niet. Hierin heeft Tessa geprobeerd verandering te brengen en om daarmee ook een impuls te geven aan het structureel samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats.

Bij de invulling van de opdracht heeft Tessa als startpunt de bestaande samenwerking met ExpEx genomen. “De samenwerking met ExpEx heb ik als startpunt gekozen om van te leren en om van daaruit verder te bouwen aan een structurele samenwerking met gezinnen.”

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Een van de eerste lessen die Tessa daarbij leerde was het onderscheid tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. In haar voorgaande werk werkte Tessa al met cliëntraden, alleen werd daarin het onderscheid niet zo gemaakt. Met betrekking tot de kennis binnen SAMEN valt hierin nog veel te winnen: “We gaan ervanuit dat iedereen het verschil kent tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, maar dat blijkt vaak een onterechte aanname.” Een voorbeeld van een kleine stap die we als SAMEN eerst moeten zetten.

SAMEN als inspiratie

De GGD HM biedt in aanvulling op het wettelijk takenpakket extra werkzaamheden aan die aanvullend zijn op het wettelijke takenpakket Jeugdgezondheidszorg. Hierover maakt de GGD HM afspraken met gemeenten. Tessa houdt zich o.a. bezig met het vertalen van de trends, ontwikkelingen, behoeften van de cliënten en de wensen van de gemeenten in aanvullende werkzaamheden die hierop aansluiten. “Hoe de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, gezinnen, gemeenten en praktijkprofessionals binnen SAMEN is vormgegeven is voor mij hierbij een bron van inspiratie.”

Kenmerkende samenwerking

Wat volgens Tessa de samenwerking binnen SAMEN met name kenmerkt is de openheid waarin gesprekken worden gevoerd. “Je moet gesprekken voeren vanuit de inhoud en daarna worden afspraken gemaakt. Dat gebeurt ook bij SAMEN en op die manier bereik je een strevenswaardige openheid.” Op die manier wilt Tessa ook het gesprek voeren met gemeenten.

“SAMEN is een warm netwerk, je hoort er meteen bij.” Het behouden van die betrokkenheid is Tessa’s wens voor SAMEN. “Het is een mooie club om mee te werken.”

Naar de factsheet Ervaringsdeskundigheid.
Naar de pagina Samenwerken met gezinnen.

Geplaatst in Nieuws, Samenwerken met gezinnen.