Verdieping leernetwerk Integraal Werken

Tijdens deze tweede bijeenkomst in december 2020 van het leernetwerk Integraal Werken is door een verdiepende casusbespreking gereflecteerd op een integraal hulpverleningsproces vanuit verschillende perspectieven. Doel hiervan was het verdiepen van de vragen en dilemma’s die tijdens de eerste bijeenkomst in oktober naar boven kwamen.

Ook deze bijeenkomst stond onder onder leiding van Laura Nooteboom en Eline Heek (Curium-LUMC). In onderstaande sheet zijn de resultaten van de bijeenkomst bij elkaar gezet.

Wil je meer weten of ook aansluiten? Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken.

Geplaatst in Integraal Werken, Nieuws.