Update Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Binnen het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen wordt gewerkt aan het helpen voorkomen dat problemen van ouders ook problemen van hun kinderen worden. Hulpverlening kan op verschillende niveaus ingezet worden, van primaire preventie in het voorliggende veld tot zeer intensieve hulp in behandelcentra. De hulp kan gericht zijn op de ouders, de kinderen of het hele gezinssysteem. Binnen dit enorm brede werkveld kiest het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen ervoor om in te zoomen op de organisatie van informele steun, opdat de kinderen zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien (normaliseren).

De leernetwerkdeelnemers komen vijf keer per jaar bij elkaar om ideeën uit te wisselen, (kleine) onderzoeken te initiëren en de opbrengsten daarvan te implementeren in hun thuisorganisaties. Kortom: om samen met en van elkaar te leren.

Bekijk de factsheet van de laatste bijeenkomst:

Geplaatst in Kwetsbare Gezinnen, Nieuws.